UK1 DE french
Loading…

Pristup informacijama

UVODNE NAPOMENE:
Nacionalni park Paklenica proglašen je Zakonom o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom (NN 84/49, 34/65, 54/76, 15/97). Nacionalnim parkom upravlja Javna ustanova.

Sjedište i adresa Ustanove: Starigrad Paklenica, Dr. Franje Tuđmana 14a
Radno vrijeme Uprave: ponedjeljak – petak 07:00 do 15:00
Kontakti:
Tel: 023/369 202; 023/369 155
Fax: 023/359 133
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.np-paklenica.hr

DJELATNOST USTANOVE:
Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).
Navedene djelatnosti Ustanova obavlja kao javna služba.

Ustanova može obavljati i druge uobičajene djelatnosti koje služe za obavljanje njenih djelatnosti i to:
- zaštita biljnog i  životinjskog svijeta, voda, tla i krajolika, te drugih znamenitosti nac. parka,
- održavanje, promicanje i prezentaciju prirodne i kulturne baštine nacionalnog parka,
- prihvat, vođenje i prijevoz posjetitelja nacionalnog parka,
- ugostiteljsko – turističku djelatnost,
- mjenjačke poslove u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju,
- kampovi i prostori za kampiranje,
- izdavačka djelatnost u u okviru svoje djelatnost
- djelatnost pripreme i usluživanja hrane i piće,
- trgovinu na malo u spec. i nespec. prodavaonicama u skladu s posebnim propisima
- ostale djelatnosti u skladu sa Zakonom.

USTROJSTVO:
Statut Javne ustanove u čl. 12. utvrđuje tijela Ustanove:
-    Upravno vijeće
predsjednica: Anja Bagarić
-    Ravnateljica
Natalija Andačić

Čl. 11 Statuta utvrđuje  da se Ustanova ustrojava kao jedinstvena pravna osoba bez podružnica u svom sastavu, a unutarnje ustrojstvo Ustanove, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Unutarnje ustrojstvene jedinice Ustanove su:
1. Ured ravnatelja
Ravnateljica: Natalija Andačić
2. Služba stručnih poslova zaštite održavanja, očuvanja, promicanja, korištenja Nac. parka
Stručni voditelj – Voditelj stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka:  dr. sc. Gordan Lukač
3. Služba čuvara prirode
Voditelj službe – Glavni čuvar prirode: Franjo Špalj
4. Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko – turističku djelatnost
Voditeljica: Dragica Jović
5. Tehnička služba i služba održavanja
Voditelj službe: Milenko Marasović
6. Služba općih i zajedničkih poslova
Voditeljica službe: Katja Višnjić

PRISTUP INFORMACIJAMA:
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova određeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu sa uvjetima i ograničenjima iz Zakona.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Javnoj ustanovi.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Ukoliko se Zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Zahtjev za pristup informacijama  i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Javnoj ustanovi:
- putem telefona 023/369 202
- na broj faksa: 023/359 133
- elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- putem pošte na adresu Javne ustanove ili donijeti osobno radnim danom od 7:30 do 14:30

Službenica za informiranje: Snježana Trošelj
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije u NN 12/14 NN 15/14.

PREUZIMANJE OBRAZACA
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.