UK1 DE french
Loading…

Kulturna baština

Područje južnog Velebita naseljavano je od prapovijesti. Pretpostavlja se da su za zadnjeg ledenog doba, kao i drugdje na Sredozemlju, taj prostor naseljavale malene grupe paleolitičkih lovaca-sakupljača. Razina mora bila je tada oko 120 metara niža nego što je danas, a Velebitski kanal bio je široka dolina kroz koju je tekla rijeka. Najviši dijelovi Velebita bili su prekriveni ledenjacima. Kad se razina mora počela podizati krajem ledenog doba, ljudi su se preselili na više, brdovite predjele. Iz tog vremena potječu i najraniji tragovi ljudi na Velebitu, mezolitičke kremene alatke pronađene u Vaganačkoj pećini pod Velikim Rujnom.
                             Pastiri su tisućama godina sklanjali svoja stada u Vaganačku pećinu. Za
                                sobom su ostavili četiri metra debele naslage tla i ulomke karakteristično
                                                    oblikovanog zemljanog posuđa
Prije otprilike osam tisuća godina pristižu najraniji stočari i poljodjelci, donoseći sa sobom pšenicu, domaće ovce i koze, kao i znanja o njihovu uzgoju. Lovno-sakupljačko gospodarstvo ubrzo gubi na značaju, a na Velebitu započinje pastirski život. U špiljama, koje su služile kao zaklon za ljude i stoku, pronađeno je mnoštvo materijalnih ostataka – kosti domaćih životinja, alatke i pribor pretpovijesnih pastira te ukrašeno zemljano posuđe.

U posljednje dvije tisuće godina prije Krista, u brončanom dobu, nastaju prve veće utvrde i suhozidne građevine (gradine). Mogle su poslužiti kao zaklon stanovništvu iz okolnih zaseoka u slučaju opasnosti, a neke su možda bile i trajna naselja u kojima su stolovali lokalni moćnici. Ujedno su nadzirale važne stočarske i trgovačke puteve koji su kroz Paklenicu ili preko Rujna vodili u Velebit i preko njega u Liku. Neke od njih služile su za nadziranje plovidbe. Danas su razrušene, ali ponegdje je još moguće vidjeti prstenaste nasipe mjestimično visoke do nekoliko metara. U neposrednoj blizini gradina često se nalaze grobne gomile – nakupine velikog okruglog kamena pod kojima su, u grobnim škrinjama načinjenim od kamenih ploča, bili pokapani tadašnji moćnici. Većina ih je raskopana i grobovi opljačkani, ali ih je još ponegdje moguće uočiti, kao na području zaseoka Ljubotić iznad Tribanj-Kruščice.
                                                                 Pretpovijesna grobna gomila
Tijekom posljednja dva stoljeća prije Krista, istočnu obalu Jadrana postepeno osvajaju rimske legije. Osnivanjem rimske provincije Dalmacije na početku 1. stoljeća po Kristu uspostavlja se trajna rimska vlast. U to vrijeme osnovan je i Starigrad, rimski Argyruntum, koji se ubrzo razvio u važno trgovište. U četvrtom desetljeću poslije Krista,  car Tiberije dao ga je opasati bedemima i kulama. Uz cestu koja je iz grada vodila prema jugozapadu nalazilo se gradsko groblje.  Iz otprilike 400 istraženih grobova prikupljeni su bogati arheološki nalazi: nakit, stakleno i metalno posuđe, oružje i alati. Najzanimljivija je zasigurno zbirka antičkog stakla – čak 146 posuda različitih oblika (zdjelice, čaše, boce) koja se čuva u Arheološkom muzeju grada Zadra.

                 Poluotočni smještaj Starigrada Paklenice početkom 20. st. (ABRAMIĆ − COLANGO 1909.)
               Posebno su označeni dijelovi antičkog grada istraženi 1908. i pojedini dijelovi današnjeg grada:
                  1. antička nekropola, 2. i 7. rimski bedemi, 3. rimska cesta, 4. i 5. kapelica i župna crkva Sv.
                                    Jurja, 6. mjesto pronalaska epigrafičkih spomenika.

Život u Argyruntumu zamro je početkom 4. st. poslije Krista. Razdoblje mira poremetile su provale barbarskih naroda koje su na kraju dovele do propasti rimske države. U pokušaju da se jadranska obala vrati Carstvu, istočnorimski car Justinijan dao je sredinom 6. stoljeća izgraditi sustav utvrda za osiguravanje plovidbe i zaštitu lokalnog stanovništva. Ruševine bedema i kula nad Modričem i kod Svete Trojice nedaleko Tribnja, dio su tog obrambenog sustava koji je tek nakratko odgodio konačni slom antičkog svijeta na Jadranu.
                                                  Antičko staklo iz Argyruntuma

Dolazak Hrvata na ovo područje započinje u ranom srednjem vijeku. Najraniji sačuvani trag njihovog prisustva su crkvice Sv. Jurja u Rovanjskoj i Sv. Petra u Starigradu, sagrađene u 9. ili 10. stoljeću poslije Krista.
                                       Crkva Sv. Petra
Krajem srednjeg vijeka (14.-16.stoljeće) vjerovatno su podignute i dvije utvrde: Večka kula na rtu istočno od Starigrada i Paklarić na davno napuštenoj pretpovijesnoj gradini nad ulazom u Veliku Paklenicu.
               Prikaz razvalina Večke kule iz vremena ratova s Turcima (Martin Stier, sredina 17. stoljeća).
Uslijedila su dva stoljeća ratovanja s Turcima. Stanovništvo se razbježalo i iselilo, a velebitsko podgorje posve je opustjelo. Slabljenjem turske moći, od 1671. godine, mletačke vlasti nastanjuju područje Starigrada Bunjevcima, Hrvatima iz susjednih krajeva koji su tada još uvijek bili pod turskom vlašću.
Godine 1700. Turci su se konačno povukli, a podgorje južnog Velebita ušlo je u sklop mletačke Dalmacije.

LJUDI
Velebit je nekada svojim pašnjacima i obradivim površinama, koje se nalaze u krškim vrtačama, osiguravao egzistenciju stanovništva koje je tu živjelo. Prilagodivši se geografskom i klimatskom okruženju, stanovništvo se uglavnom bavilo selilačkim stočarstvom o čemu nam svjedoče planinski pastirski stanovi. Da je ljeti na planinskim stanovima boravilo mnoštvo ljudi, kazuju nam i ruševine mnogobrojnih sakralnih objekata: crkvi, kapelica, oltarića, svetih brda i mirila.
Posebnosti ovoga kraja ogledaju se i u tradicionalnom stilu gradnje, naime samo u podgorskim naseljima susreću se tzv. krovovi na kubu, betonski bačvasti krovovi koji su do danas ostali sačuvani na kućama, gospodarskim objektima i mlinicama uz potok Velika Paklenica.
                                            Krov na kubu
Unutar granica Nacionalnog parka deset je zaselaka koji su danas uglavnom napušteni: Parići, Ramići, Kneževići, Katići, Škiljići, Jasenar, Rimenić, Jurline, Marasovići i Njive. Posebno je zanimljiv prostor kuća ugrađen u polušpilje na lokalitetu Sklopina.
                             Sklopina

MIRILA
Mirila su pogrebna spomen - znamenja uz velebitske putove i staze. Nastajala su u razdoblju od 17. do 20. stoljeća, a vezana su za pogrebni običaj stanovništva koje je zbog udaljenosti od župne crkve i groblja svoje mrtve moralo nositi do groblja. Sastoje se od uzglavnog i uznožnog kamena s popločenjem između njih. Položeni se mrtvac „izmjerio“ po dužini tijela i mjera bi se „zabilježila“ s dvije kamene ploče, pa se tek nakon pokapanja mrtvaca izrađivalo mirilo. Štovala su se i posjećivala više od samog groba u kojem je tek “tijelo, bez duše koja je ostala na mirilu”.

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.