Image

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2023.

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«, Zakona o radu (NN br. 93/1...

Pročitaj više

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica

Na temelju članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/...

Pročitaj više

Javni poziv za izbor suvenira

Predmet javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju na maloprodajnim mjestima Javne ustanove...

Pročitaj više

PREDOČAVANJE KATASTARSKE IZMJERE Za dio K.O. Počitelji, dio K.O. Kukljić, dio K.O. Raduč i dio K.O. …

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE POČITELJ, KUKLJIĆ, RADUČ, SVETI ROK, ZA...

Pročitaj više

Mjesec hrvatskog turizma

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica" i ove godine sudjeluje u projektu „Mjesec hrvatskog turiz...

Pročitaj više

POZIV NA JAVNI UVID I RASPRAVU ZA PROGRAME ZAŠTITE, NJEGE I OBNOVE ŠUMA ZA GOSPODARSKE JEDINICE „NAC…

Obavještavamo zainteresiranu javnost da Javni uvid u Program zaštite, njege i obnove šuma za gospoda...

Pročitaj više

Posjetiteljski centar "Podzemni grad Paklenice" otvoren za posjetitelje

U srijedu 20.7.2022. godine posjetiteljski centar "Pozdmeni grad Paklenice" otvoren je za posjetitel...

Pročitaj više

SLAVIMO OBLJETNICU UPISA BUKOVIH ŠUMA PAKLENICE NA UNESCO-ov POPIS SVJETSKE BAŠTINE

Povodom pete godišnjice upisa Bukovih prašuma i izvornih bukovih šuma Karpata i ostalih regija Europ...

Pročitaj više

Javni poziv za iskazivanje interesa za sezonski rad preko studentskih ugovora u sezoni 2022.

KLASA: 112-01/22-01/06URBROJ: 2198-1-90-04/01-22-2Starigrad - Paklenica, 4.7.2022. JAVNI POZIVZA IS...

Pročitaj više

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA U NP PAKLENICA PREDSTAVILA PROJEKT EVIDENTIRANJA POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KA…

Starigrad-Paklenica, 12. svibnja 2022. – Državna geodetska uprava je u Starigrad-Paklenici održala j...

Pročitaj više

Festival znanosti 2022.

U razdoblju od 2. do 7. svibnja 2022., u sklopu Festivala znanosti i u Nacionalnom parku Paklenica s...

Pročitaj više

Poziv na javnu tribinu o projektu Evidentiranja posebnih pravnih režima u zaštićenim područjima

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Kon...

Pročitaj više

Uskrsni ponedjeljak u Paklenici

Pozivamo Vas da na Uskrsni ponedjeljak (18. travnja 2022.) s obitelji posjetite Nacionalni park Pakl...

Pročitaj više

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2022.

Klasa: 112-01/22-01/03Urbroj: 2198-1-90-01/01-22-2 od 11. IV. 2022. (2677) Na temelju članka 21. ...

Pročitaj više

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-01/22-01/02 Urbroj: 2198-1-90-01/01-22-2 od 11. IV. 2022. (2687) Na temelju članka 21...

Pročitaj više

Svjetski dan divljih vrsta

Svjetski dan divljih vrsta 2022. „Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava”   U...

Pročitaj više

Javni poziv za izbor suvenira

Predmet javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju na maloprodajnim mjestima Javne ustanove...

Pročitaj više

KATASTARSKA IZMJERA i izrada elaborata katastarske izmjere u sklopu projekta ,,Evidentiranje posebno…

OSNOVNE INFORMACIJE KATASTARSKA IZMJERA i izrada elaborata katastarske izmjere u sklopu projekta ...

Pročitaj više

U sklopu izrade Plana upravljanja NP Paklenica, održane radionice s dionicima

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Javna ustanova Naciona...

Pročitaj više

Otvorenje radova katastarske izmjere NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit

Dana 26. listopada 2021. godine, otkrivanjem informativne ploče u Nacionalnom parku Paklenica, započ...

Pročitaj više

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2023.

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«, Zakona o radu (NN br. 93/1...

Pročitaj više

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica

Na temelju članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/...

Pročitaj više

Javni poziv za izbor suvenira

Predmet javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju na maloprodajnim mjestima Javne ustanove...

Pročitaj više

PREDOČAVANJE KATASTARSKE IZMJERE Za dio K.O. Počitelji, dio K.O. Kukljić, dio K.O. Raduč i dio K.O. …

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE POČITELJ, KUKLJIĆ, RADUČ, SVETI ROK, ZA...

Pročitaj više

Mjesec hrvatskog turizma

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica" i ove godine sudjeluje u projektu „Mjesec hrvatskog turiz...

Pročitaj više

POZIV NA JAVNI UVID I RASPRAVU ZA PROGRAME ZAŠTITE, NJEGE I OBNOVE ŠUMA ZA GOSPODARSKE JEDINICE „NAC…

Obavještavamo zainteresiranu javnost da Javni uvid u Program zaštite, njege i obnove šuma za gospoda...

Pročitaj više

Posjetiteljski centar "Podzemni grad Paklenice" otvoren za posjetitelje

U srijedu 20.7.2022. godine posjetiteljski centar "Pozdmeni grad Paklenice" otvoren je za posjetitel...

Pročitaj više

SLAVIMO OBLJETNICU UPISA BUKOVIH ŠUMA PAKLENICE NA UNESCO-ov POPIS SVJETSKE BAŠTINE

Povodom pete godišnjice upisa Bukovih prašuma i izvornih bukovih šuma Karpata i ostalih regija Europ...

Pročitaj više

Javni poziv za iskazivanje interesa za sezonski rad preko studentskih ugovora u sezoni 2022.

KLASA: 112-01/22-01/06URBROJ: 2198-1-90-04/01-22-2Starigrad - Paklenica, 4.7.2022. JAVNI POZIVZA IS...

Pročitaj više

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA U NP PAKLENICA PREDSTAVILA PROJEKT EVIDENTIRANJA POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KA…

Starigrad-Paklenica, 12. svibnja 2022. – Državna geodetska uprava je u Starigrad-Paklenici održala j...

Pročitaj više