19 Veljača 2019

Javni poziv proizvođačima suvenira

Predmet javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ u 2019. sklapanjem ugovora o komisijskoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:
1.    tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, od tradicionalnih materijala (vrećice s lavandom i sl.)
2.    suveniri i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, šalice, privjesci, torbe, magneti, igračke, razglednice, knjige, multimedija i sl.
3.    umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika
4.    suveniri prilagođeni posebnim događanjima u organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ – Međunarodni susret penjača, Noć šišmiša
5.    prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (npr. sušeno voće, džemovi, med, maslinovo ulje, rakije/likeri). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Bez obzira na kategoriju, suveniri moraju biti sredstvo komunikacije s tržištem koje podsjeća posjetitelje na boravak u Nacionalnom parku „Paklenica“ i budi želju za ponovnim dolaskom i preporukom prijateljima i obitelji za dolazak u ovaj Park.

Sudionici projekta
Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaća radinost, OPG-ovi).

Uvjeti prijave
Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati moraju dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikacijom proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ako se radi o 3. kategoriji – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način na koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave
Prijavnica s potrebnom dokumentacijom se dostavlja na adresu:

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“, ul. F. Tuđmana 14a, 23 244 STARIGRAD – PAKLENICA, s naznakom „Prijava za izbor suvenira za 2019.“

Rok za prijavu je 01. ožujka 2019. godine.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisijskoj prodaji.
Svi kandidati bit će pisano obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

Kriterij odabira
Suvenire za daljnju prodaju odabrat će Povjerenstvo koje čine djelatnici Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“.

Pri izboru suvenira Povjerenstvo će se rukovoditi sljedećim kriterijima:
1.    kvaliteta
2.    prepoznatljivost
3.    izvornost i tradicionalno naslijeđe
4.    stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom
5.    originalnost
6.    ekološka prihvatljivost

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE