22 Ožujak 2021

U sklopu projekta BEECH POWER (INTERREG CE) održani sastanci radne skupine

U sklopu BEECH POWER projekta financiranog iz INTERREG Central Europe programa, JU Nacionalni park Paklenica provela je aktivnost organizacije i implementacije radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost.

U prethodnom razdoblju provedene su u sklopu BEECH POWER projekta dvije radionice Analiza stanja te Participativna izrada strategije na kojima se ukazala potreba za organizacijom radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost čiji je cilj bio osmisliti nekoliko aktivnosti koje se odnose na:

  • Edukaciju o lokalitetima UNESCO-ove Svjetske baštine (Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik) te interpretaciju Svjetske baštine
  • Promociju i povećanje vidljivosti UNESCO-ove Svjetske baštine među lokalnom zajednicom s ciljem povećanja svijesti o važnosti zaštite lokaliteta i benefitima koje lokalnoj zajednici može pružiti ova međunarodna dezignacija.

Prvi set aktivnosti (edukacija i interpretacija) će biti usmjeren lokalnoj zajednici i posjetiteljima, dok će drugi set aktivnosti (promocija i vidljivost) biti usmjeren na lokalnu zajednicu.

Prvi (kick-off) on-line sastanak radne skupine održan je 27. siječnja 2021. g. Na sastanku je ukratko prezentiran BEECH POWER projekt, rezultati sa prethodne radionice Participativna izrada strategije te su članovima radne skupine dane smjernice za daljnji rad.

U međuvremenu, JU NP Paklenica kreirala je obrazac za prikupljanje ideja/aktivnosti vezanih za edukaciju, interpretaciju i promociju UNESCO-ove Svjetske baštine te ga je proslijedila svim članovima radne skupine, a sve u svrhu što detaljnijeg i raznovrsnijeg prikupljanja ideja. Pristigle su ukupno 82 ideje.

Na drugom sastanku, koji je održan 22. veljače 2021. g., vrednovale su se pristigle ideje. Budući da je sastanak održan u virtualnom okruženju, vrednovanje ideja se moralo prilagoditi mogućnostima koje nudi Zoom platforma te je odlučeno da će se prilikom vrednovanja koristiti simboli na način da je svaki sudionik sastanka mogao dodijeliti 0- 3 simbola za svaku pojedinu ideju.

Procesom vrednovanja odabrano je 27 ideja koje su se trebale uzeti u obzir prilikom izrade Radnog programa te su odabrane dvije aktivnosti koje će se detaljnije razraditi:

  • Izrada edukativnih materijala vezano za bukove šume, edukativni materijali i rekviziti
  • Promovirati lokalitete Svjetske baštine putem tiskanog materijala - letaka, slikovnica, radnih listova i drugih materijala  - osmišljavanje, oblikovanje, tisak materijala.

Od ukupno 27 ideja, JU NP Paklenica odabrala je 18 ideja koje će ući u Radni program. Također, u međuvremenu, JU NP Paklenica kreirala je Obrazac B za prikupljanje ideja kako bi se što bolje razradile 2 aktivnosti koje su odabrane za proširenu razradu te je putem Obrasca B ukupno pristiglo 49 ideja.

Treći sastanak radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost održan je 16. ožujka 2021.g. Na sastanku su predstavljene ideje koje su ušle u Radni program te je proveden proces rangiranja prijedloga koji su prikupljene putem Obrasca B. Proces rangiranja je bio vrlo sličan procesu vrednovanja na prethodnom sastanku. Svaki član radne skupine sastanka mogao je dodijeliti 0- 3 simbola za svaku prijedlog, ovisno koliko mu se koji prijedlog sviđa.

Konačni rezultati ove aktivnosti je izrađen Radni program koji će biti poslan svim članovima radne skupine.

BEECH POWER CMYK