bePrepARed

Logo Interreg Italy Croatia bePrepARed

Naziv projekta: Preparing, Adapting, Reconstructing: actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems

Akronim projekta: bePrepARed
 
 
Referentni broj projekta: ITHR0200440
 
Vodeći partner: Emilia-Romagna Region
 
 
 
Cilj: Opći cilj projekta je koordinirati i integrirati alate, sustave i politike upravljanja rizikom usmjerene na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je čovjek povijesno upravljao s obje strane Jadranskog mora. Implementacijom programskog specifičnog cilja ostvaruje se promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
 
Aktivnosti: Projekt će omogućiti pregled postojećih politika i praksi za upravljanje vodenim krajolicima u ciljanim prirodnim i kulturnim krajolicima, scenarije učinka povezanih s klimatskim promjenama na ciljana područja, s fokusom na rizike i utjecaja na vodene krajolike, mapiranje lokalnih dionika i procjenu potreba, razmjene informacija o trenutnom stanju u korištenju zaliha vode za različite civilne, društvene i gospodarske svrhe. Projektne aktivnosti još uključuju razradu smjernica za održivu regeneraciju prirodnih i kulturnih krajolika,  osnivanje radnih skupina na lokalnoj razini, izradu i usvajanje prekogranične strategije i prilagođenih akcijskih planova, te komunikaciju s intitucionalnim dionicima. Projekt uključuje i edukativne aktivnosti za uključene dionike.
 
Ukupna vrijednost projekta: 2.233.582,33 EUR
 
Bespovratna EU sredstva: 1,786,865.86 EUR
 
Početak provedbe projekta: 01/04/2024


Završetak provedbe projekta: 30/09/2026

Trajanje projekta: 30 mjeseci

FACEBOOK

INSTAGRAM

X

LinkedIN