Lika destinacija

Lika Destination Crni Smart

Lika Destination obuhvaća područja triju županija te osim kontinentalnog i priobalnog dijela Ličko-senjske županije, proteže se i na dijelove Karlovačke te Zadarske županije. Osnovna djelatnost klastera je turistička promocija destinacije na domaćem i inozemnom tržištu temeljem prirodnih, kulturnih, povijesnih, gastronomskih i zdravstvenih značajki.

S obzirom da je preko 60% površine zaštićeno nekom vrste zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode, Lika destinacija se brendira kao destinacija zaštićenih područja prirode, a najpoznatiji su: Nacionalni park Plitvička jezera, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Paklenica, Park prirode Velebit i Pećinski park Grabovača.

Lika Destination jedinstveni je primjer održivog razvoja i uključivanja lokalnih proizvoda u turizam putem sustava ''Lika Quality'' koji jamči kvalitetu i lokalnu proizvodnju s uporištem u tradiciji.

Naši članovi i partneri su turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove zaštićenih prirodnih područja te svi ostali turistički djelatnici koji žele Lika destinaciju pokazati cijelom svijetu i omogućiti svim posjetiteljima da dožive nezaboravno iskustvo u destinaciji isprepletenoj morem i kršem.

Istražite ponudu destinacije: prirodne ljepote, atrakcije na otvorenom, kulturne znamenitosti, smještaj te proizvode.

Pogledajte na linku: https://www.lika-destination.hr