05 Srpanj 2019

Tijekom lipnja uspješno smo osposobili 10 polaznika za koordinatore volontera

U sklopu projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013., sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provedena je obuka koordinatora volontera. Svrha obuke bilo je jačanje kapaciteta koordinatora volontera u implementaciji učinkovitog volonterskog programa kako bi se volonteri efektivno angažirali. Obuku je provodila trenerica iz društvenog poduzeća „Zelena mreža“ u vlasništvu Udruge „Mi“ iz Splita.

Šestodnevni trening su prošli i potvrde o osposobljavanju dobili, djelatnici JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, JU Park prirode Velebit, JU Park prirode Telašćica, JU Nacionalni park Paklenica te LAG-a Bura.

Obrazovni program „Menadžment volonterskih programa“ provodio se u tri različita i međusobno povezana modula koji su zajedno predstavljali cjelinu. Svaki modul je trajao 2 dana te je imao definirane odgovarajuće ciljeve i ishode učenja. Obuka je provođena od 13. 6. do 28.6.2019.

Modul 1: „Planiranje volonterskog programa“ obuhvatio je uvod u pojam volonterstva, dobrobiti volonterskog angažmana - razjašnjenje pojma volonterstva te dobrobiti volonterskog angažmana; značaj i ulogu volonterstva u organizacijama civilnog društva (neprofitnim organizacijama); Zakon o volonterstvu i Etički kodeks volontiranja; proces/ciklus razvoja volonterskog programa u organizacijama civilnog društva - od čega se sastoji, na koji način su pojedini koraci u ciklusu međusobno povezani i uvjetovani jedan s drugim?

Modul 2: „Odgovarajuća volonterska pozicija za volontera/ku, odgovarajući volonter/ka za volontersku poziciju“ obuhvatio je problematiku pronalaženja volontera – gdje i na koji način možemo pronaći volontere; prednosti i nedostatke različitih pristupa pronalaženju volontera; kakvu poruku želimo poslati potencijalnim volonterima, te selekciju i uključivanje volontera - izrada prijavnice za volontiranje; intervju; kako odabrati volontere?

Modul 3: „Volonteri trebaju edukaciju i podršku; Evaluacija rada volontera i vrednovanje njihovog doprinosa“ obuhvatio je teme supervizije i praćenja volontera – važnost praćenja i podrške; važnost davanja povratne informacije volonterima/kama; mogući izazovi u volontiranju; podrška; sastanke s volonterima; potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje; volonterske satnice; izvještaj organizatora volontiranja, prepoznavanje rada volontera (nagrađivanje) - važnost nagrađivanja volontera; pravila bitna kod nagrađivanja volontera; različiti oblici nagrađivanja volontera; procjenu rada volontera i volonterskog programa organizacije - predstaviti važnost evaluacije; vrste evaluacije - evaluacija volontera i volonterskog programa te smjernice za razgovor o evaluaciji.

Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.