Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje Javne ustanove Nacionalni park Paklenica“ je Snježana Trošelj.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“

- pisanim putem na adresu

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad Paklenica

- Telefaksom na broj +385 23 359 155

- Elektroničkom poštom

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Telefonom na broj +385 23 369 202

putem obrazaca:

Zahtjev za pristup informacijamama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica“ ima pravo na naknadu stvarnim materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određena je sukladno kriterijima iz čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama
i
Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Zbog zaštite prava na pristup informacija korisnici podnose žalbu Povjereniku za informacije, u tu svrhu možete koristiti obrasce koji su objavljeni na poveznici
www.pristupinfo.hr/o-povjereniku-za-informiranje/pristup-informacijama-povjerenika-za-informiranje/

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu