08 Srpanj 2019

Dvije godine od upisa bukovih šuma NP Paklenica na UNESCO-ov Popis Svjetske baštine

Dvije su godine prošle otkada su 7.srpnja 2017. bukove šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica uvrštene zajedno s još 76 lokaliteta u 11 europskih država, na UNESCO- ov Popis Svjetske baštine. Ukupno 78 lokaliteta bukovih šuma predstavlja zapravo jednu cjelinu službenog naziva „Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe“ te se njom upravlja kao jedinstvenom lokalitetom. Bukove šume Nacionalnog parka Paklenica predstavljaju dio najstarijeg kompleksa bukovih šuma na jadranskoj obali. Jedinstven su primjer Ilirskog elementa koji predstavlja prijelaz bukovih šuma prema mediteranskim hrastovim šumama. Dio su kompleksa izvornih europskih bukovih šuma čiji je ukupan areal drastično smanjen i koje se uvrštavanjem na UNESCO-ov Popis Svjetske baštine žele sačuvati od potpunog nestanka.

Zajednička nominacija te upis na UNESCO-ov Popis Svjetske baštine, u protekle dvije godine dovelo nas je do partnerstva s Njemačkom, Austrijom, Slovenijom i Slovačkom na projektu financiranog iz poziva INTERREG Central Europe Programme. Projekt pod nazivom „Bukove šume Svjetske baštine: osnaživanje i unaprjeđivanje održivog razvoja zasnovanog na ekosustavima“ (World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development), akronima BEECH POWER, provodi se u  razdoblju od 1.4.2019. do 31.3.2022. Glavni cilj projekta je poboljšati kvalitetu i učinkovitost upravljanja lokalitetom Svjetske baštine kako bi se sačuvala cjelovitost ekosustava pojedinih komponenata kroz pojačavanje kapaciteta i omogućavanje aktivnog sudjelovanja važnih dionika. Očekivani rezultati su smjernice i strategije za sudjelovanje dionika i regionalni razvoj, Priručnik za upravljanje prijelaznom zonom, preporuke za upravljanje posjetiteljima, koncept komunikacije i Standard kvalitete bukovih šuma koji podupire administracija zaštićenih područja, javna vlast te civilno društvo. Rezultati ovog projekta će biti primjenjivi i na ostale komponente UNESCO-vog dobra.

Bukove šume su naše naslijeđe iz prošlosti, ono s čime danas živimo i što prenosimo na buduće generacije. One su naš identitet.